خسرو آوازایران،محمدرضا شجریان درگذشت

خسرو آوازایران،محمدرضا شجریان درگذشت

پیام تسلیت کارکنان موسسه در پی در گذشت خسرو آواز ایران

کارکنان و مدیریت موسسه فرهنگی هنری آوای شباهنگ درگذشت استاد محمد رضا شجریان ، پرچمدار موسیقی کلاسیک ایرانی را به جامعه هنری ، خانواده آن مرحموم و مردم ایران تسلیت عرض نموده و از ایزد منان طلب آمرزش برای وی را دارند .

امید است اساتید ارزشمند موسیقی در سلامت و صحت کامل پاینده باشند .

علیرضا و عباس تجویدی

17 مهر 1399

بستن منو